JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

กระบวนการสอบบัญชี

การสอบบัญชีเป็นกระบวนการของการรวบรวมและประเมินหลักฐานการสอบบัญชี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถสรุปผลการตรวจสอบ และจัดทำรายงานการสอบบัญชีได้

กระบวนการสอบบัญชีแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน
        1. กระบวนการวางแผน
                1.1 การพิจารณารับงานสอบบัญชี
                1.2 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบ
                1.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบในเบื้องต้น
                1.4 การกำหนดระดับความมีสาระสำคัญ
                1.5 การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีที่ยอมรับได้และความเสี่ยงสืบเนื่อง
                1.6 การทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม
                1.7 การพัฒนาแผนการสอบบัญชีโดยรวมและการจัดทำแนวการสอบบัญชี

        2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วย การทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
                2.1 วงจรรายได้
                2.2 วงจรรายจ่าย
                2.3 วงจรการผลิต
                2.4 วงจรการลงทุน
                2.5 วงจรการจัดหาเงิน
                2.6 การตรวจสอบที่สำคัญเพิ่มเติม

        3. การเสร็จสิ้นการสอบบัญชีและการออกรายงานการสอบบัญชี
                3.1 การประเมินผลจากหลักฐานการสอบบัญชี
                3.2 การเสนอรายการปรับปรุงและรายการจัดประเภทบัญชี
                3.3 การออกรายงานการสอบบัญชี